Kinesiologia

Es parteix del fet ja demostrat, de que el cervell està a punt i a l’espera d’un desenvolupament constant, així com de que està dissenyat, per afrontar els reptes que li són plantejats. I aquest és precisament l’objectiu de la Kinesiologia, donar pistes i eines per obrir i sostenir aquest potencial.

Partint de la ja demostrada relació entre moviment, percepció i cognició es realitzen una sèrie d’exercicis senzills i divertits que, entre d’altres avantatges, optimitzen l’aprenentatge tot fent-lo més fàcil i agradable, ajuden a gestionar l’estrès i milloren la regulació de l’ansietat.

 

A través d’aquest sistema (de les diferents activitats de moviment) que la persona pot realitzar d’una manera lúdica com una rutina d’inici abans de començar els estudis i/o la feina o bé que es poden incorporar en el moment que es consideri oportú, s’aconsegueix que la persona faci sortir el seu potencial innat.

 

El vertader aprenentatge no és només mental, no és una simple memorització de dades. Qualsevol acció com agafar un objecte, la coordinació dels ulls, escriure... són aprenentatges que sempre inclouen activitats físiques.

 

Així doncs, a través de les diferents sèries d’activitats, la persona s’obre a una funció cognitiva saludable tot facilitant la re connexió de les diferents àrees del cervell.

Kinesiologia
Altres teràpies
Imagen de seguimiento